Mysql Tablo Verisi Çekme

Verilen tablo adına ve sütun başlıklarına göre sonuçları veri tabanından çeken uygulama
Veri tabanına bağlanmak için kullanacağımız class yapısı
<?php
class __mysql{
protected $Kullanici=”root”;
protected $Sifre=”1″;
protected $Host=”localhost”;
protected $VeriTabaniAdi;
public $Baglanti;
function __construct($VeriTabaniAdi) {
$this->VeriTabaniAdi=$VeriTabaniAdi;
$this->Baglanti = mysql_connect($this->Host, $this->Kullanici, $this->Sifre);
if ($this->Baglanti){
mysql_select_db($this->VeriTabaniAdi,$this->Baglanti);
}
else {
echo “Veri Tabanı Bağlantı Hatası”;
}
}
function __destruct(){
mysql_close($this->Baglanti);
}
}
?>
İstenilen tablodan istenilen sütunları çeken fonksiyon
<?php
include (“__mysql_baglanti.php”);
$Mysql=new __mysql(“mysql”);
function VeriCek($Tablo, $SutunBasliklariDizisi){
$Sorgu=mysql_query(“SELECT $SutunBasliklariDizisi FROM $Tablo”);
$SutunBasliklari=explode(“,”, $SutunBasliklariDizisi);
echo “<table border=”1″>”;
while($Sonuc=mysql_fetch_array($Sorgu)){
echo “<tr>”;
for($i=0; $i<count($SutunBasliklari); $i++){
//echo “<td>”.$Sonuc[$STB].”</td>”;
echo “<td>”.$Sonuc[$i].”</td>”;
}
echo ” </tr>”;
//echo $Sonuc[“soz”].” “.$Sonuc[“soyleyen”];
}
echo “</table>”;
mysql_free_result($Sorgu); // sorgu bellekten temizleniyor
}
VeriCek(‘help_category’, ‘help_category_id, name, parent_category_id’);
?>