$_SESSION

Basit bir login uygulaması
giris.php
<?php
$_SESSIONsession_start(); // sayfa istemciye gönderilmeden önce oturum değişkeni tanımlanır.
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<?php
if(is_numeric($_SESSION[‘uye_no’]) && !empty($_SESSION[‘uye_no’])){ //oturum açılmışsa ve üye no değeri varsa yönetici sayfası açılacaktır.
include (“uyesayfasi.php”);
exit;
}
if(!empty($_POST)){ //kullanıcı oturum açmamış, formdan kullanıcı adı ve şifre girerek giriş yapmak ister
$Uyeler=array( “aykut”=>array(1, 1234), “burak”=>array(2, 24433), “mehmet”=>array(3,3421) ); //kullanıcı adı ve şifreleri dizi ile tanımlıyoruz
foreach ($Uyeler as $Kullanici=>$UyeNo_Sifre){ //dizinin eleman sayısınca döngü dönüyor
if($Kullanici==$_POST[‘kullanici’] && $UyeNo_Sifre[1]==$_POST[‘sifre’]){ // eğer kullanıcı adı ve şifre formdan gelen değere eşitse Oturum değişkenleri kaydedilip, uye sayfasına gidiliyor.
$_SESSION[‘uye_kullanici_adi’]=$Kullanici;
$_SESSION[‘uye_no’]=$UyeNo_Sifre[0];
include (“uyesayfasi.php”); //uye girisi basarılı olduğu için ve oturum değişkenleri kaydedildiğinden uye sayfası enjekte ediliyor.
exit; //bu scriptle işimiz bittiğinden sonlandırıyoruz yoksa uye sayfasından sonra script devam eder.
}
}
echo “<h2>Hatalı giriş yaptınız</h3>”;
}
?>
<form name=”uyegiris” method=”post”>
<table>
<tr><td>Kullanıcı Adı</td><td><input type=”text” name=”kullanici” /></td></tr>
<tr><td>Sifre </td><td><input type=”password” name=”sifre” /></td></tr>
<tr><td></td><td><input type=”submit” value=”Giriş” /></td></tr>
</form>
</body>
</html>
uyesayfasi.php
<?php
session_start(); // sayfa istemciye gönderilmeden önce oturum değişkeni tanımlanır.
if(!is_numeric($_SESSION[‘uye_no’]) && empty($_SESSION[‘uye_no’])){ //oturum açılmamışsa ve üye no değeri yoksa yönetici sayfası açılmayacaktır.$_SESSION
echo “<h2>Yetkisiz Giriş Yapmayınız</h2></body></html>”;
exit;
}
if(!empty($_SERVER[‘QUERY_STRING’])){ //eğer URL üzerinde değişken varsa
if($_SERVER[‘QUERY_STRING’]==’cikis’){//eğer URL üzerinde soru işaretinden sonra cikis adlı değişken varsa
session_destroy(); //oturumu YOKET!
include(“giris.php”); //Giris sayfasına git
exit;
}
}
?>
<h2>Hoş geldiniz <span style=”color:#FF6600″><?php echo $_SESSION[‘uye_kullanici_adi’]; ?></span></h2>
<a href=”<?php echo $_SERVER[‘PHP_SELF’] ?>?cikis”>Güvenli Çıkış İçin Tıklayın</a>