Javada Timer Kullanımına Örnekler

Belirli zaman aralıkları ile çalışan uygulamalar
Appletle yapılmış uygulama
import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;
public class NewApplet extends Applet {
int Yatay, Dikey = 20;
Timer Zamanlayici = new Timer();
Image Resim;
public void init() {
this.setSize(640, 480);
Yatay = this.getWidth();
Resim = getImage(getDocumentBase(), “kus.gif”);
TimerTask Gorev = new TimerTask() {
public void run() {
Yatay -= 10;
repaint();
}
};
Zamanlayici.schedule(Gorev, 0, 50);
}
public void paint(Graphics Ekran) {
Ekran.drawImage(Resim, Yatay, Dikey, this);
}
//Applet kapatilirken zamanlayici kapat
public void stop() {
Zamanlayici.cancel();
}
}
Javada Timer Kullanımına Örnekler
JAppletle yapılmış uygulama
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.ImageIcon;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;
import javax.swing.JLabel;
public class JAppletzaman extends JApplet {
int Yatay, Dikey = 20;
Timer Zamanlayici = new Timer();
ImageIcon Resim;
JLabel ResimTutucu=new JLabel();
public void init() {
setLayout(null);
this.setSize(640, 480);
Yatay = this.getWidth();
Resim = new ImageIcon(getImage(getDocumentBase(), “kus.gif”));
ResimTutucu.setLocation(Yatay, Dikey);
ResimTutucu.setSize(150, 127);
add(ResimTutucu);
ResimTutucu.setIcon(Resim);
TimerTask Gorev = new TimerTask() {
public void run() {
Ekran();
}
};
Zamanlayici.schedule(Gorev, 100, 100);
}
public void Ekran() {
Yatay -= 10;
ResimTutucu.setLocation(Yatay, Dikey);
}
//Applet kapatilirken zamanlayici kapat
public void stop() {
Zamanlayici.cancel();
}
}
Javada Timer Kullanımına Örnekler