Java Color Chooser ( Renk Seçici) Kullanımı

JColorChooserın kullanımına örnek
Uygulama Örneği :
import java.awt.Color;
import java.awt.Font;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JColorChooser;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Jcolorchooser extends JApplet {
int Yekseni = 20;
Color Renk;
public void init() {
setSize(640, 480);
}
public void RenkliYazi(Graphics Ekran) {
String Yazdirilacak = JOptionPane.showInputDialog(“Metin Giriniz”);
Renk = JColorChooser.showDialog(this, “Bir renk seçiniz “, Renk);
int FontBoyutu = Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog(“Fontun Boyutunu Giriniz”));
Ekran.setColor(Renk);
Ekran.setFont(new Font(“Arial Black”, Font.ITALIC, FontBoyutu));
Yekseni += 20;
Ekran.drawString(Yazdirilacak, 20, Yekseni);
}
public void paint(Graphics Ekran) {
boolean Don = true;
while (Don) {
RenkliYazi(Ekran);
//Cevap degiskeni Evet yanitinda 0 Hayir yanitinda 1 degeri alır
int Cevap = JOptionPane.showConfirmDialog(this, “Renkli Yazı Yazdırmaya Devam Etmek İstiyor musun?”);
Don = (Cevap == 0) ? true : false;
}
}
}
Ekran Çıktısı:
Java Color Chooser ( Renk Seçici) Kullanımı