Java Applet List Nesnesi

import java.applet.Applet;
import java.awt.List;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ItemEvent;
import java.awt.event.ItemListener;
public class ListOrnek extends Applet implements ItemListener {
String Iller[] = {“İstanbul”, “Ankara”, “Mersin”, “Malatya”};
String Ilceler[][] = {
{“Bahcelievler”, “Sirinevler”},
{“Demetevler”, “Kızılay”, “Mamak”}
};
String Mahalleler[][][] = {
{
{“Siyavuşpaşa”, “Zafer”}, {“Yüksel”}
},
{
{“Şehrazat”}, {“Hürriyet”, “Yüksel”}, {“Avni Paşa”}
}
};
List Sehir = new List();
List Ilce = new List();
List Mahalle = new List();
public void init() {
setLayout(null);
Sehir.setLocation(10, 10);
Sehir.setSize(100, 80);
add(Sehir);
Sehir.setMultipleMode(false);
Sehir.addItemListener(this);
Ilce.setLocation(130, 10);
Ilce.setSize(100, 80);
add(Ilce);
Ilce.setMultipleMode(false);
Ilce.addItemListener(this);
Mahalle.setLocation(250, 10);
Mahalle.setSize(100, 80);
add(Mahalle);
Mahalle.setMultipleMode(false);
IlleriYaz();
}
public void IlleriYaz() {
for (int i = 0; i < Iller.length; i++) {
Sehir.add(Iller[i]);
}
}
public void itemStateChanged(ItemEvent Tetikleyici) {
if (Tetikleyici.getSource() == Sehir) {
//Ikinci Kutudaki Hersey Siliniyor
Ilce.removeAll();
//Birinci Kutuda Secilen Elemanin Satir Numarası Alınıyor
int SeciliEleman = Sehir.getSelectedIndex();
for (int i = 0; i < Ilceler[SeciliEleman].length; i++) {
Ilce.add(Ilceler[SeciliEleman][i]);
}
}
else if(Tetikleyici.getSource()==Ilce){
Mahalle.removeAll();
int SeciliEleman = Sehir.getSelectedIndex();
int SeciliEleman2 = Ilce.getSelectedIndex();
for (int i = 0; i < Mahalleler[SeciliEleman][SeciliEleman2].length; i++) {
Mahalle.add(Mahalleler[SeciliEleman][SeciliEleman2][i]);
}
}
}
}
Java Applet List Nesnesi