Japplet Ile Setcolor Ve Setfont Kullanımıappletler Ile Renk Ve Font Kullanımı

Japplet ile setcolor ve setfont kullanımıappletler ile renk ve font kullanımı
Java JApplet: setcolor ve setfont kullanımı:
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;
public class renk extends JApplet {
public void paint(Graphics RENK) {
//RENK.setColor(Color.BLACK);
for (int i = 25; i < 245; i += 35) {
//Aşağıdaki i ‘ler görüntünün azdan çoğa doğru dolgusunu ayarlar.
RENK.setColor(new Color(25, i, i, i));
//Aşağıdaki 100 kenar boşluklarını ayarlar.
RENK.drawString(“www.meemgrup.tr.gg”, 100, i);
}
}
}
EKRAN ÇIKTISI:Burada yazı renkli ve renksizden renkliye doğrudur.
JApplet ile setColor ve setFont kullanımıAppletler ile renk ve font kullanımı
RENK.setColor(Color.BLACK);
Kodlu hali:
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;
public class renk extends JApplet {
public void paint(Graphics RENK) {
//Aşağıdaki RENK.setColor(Color.BLACK); kodu sadece bir renk’ tir.(siyah)
RENK.setColor(Color.BLACK);
for (int i = 25; i < 245; i += 35) {
//Aşağıdaki i ‘ler görüntünün azdan çoğa doğru dolgusunu ayarlar.
//RENK.setColor(new Color(25, i, i, i));
//Aşağıdaki 100 kenar boşluklarını ayarlar.
RENK.drawString(“www.meemgrup.tr.gg”, 100, i);
}
}
}
EKRAN ÇIKTISI: Burada yazı sadece siyahtır. Siya RENK.setColor(Color.BLACK);
Japplet Ile Setcolor Ve Setfont Kullanımıappletler Ile Renk Ve Font Kullanımı
setFont;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;
import java.awt.Font;
public class renk extends JApplet {
@Override
public void paint(Graphics RENK) {
for (int i = 10; i < 255; i += 10) {
//Aşağıdaki 10 yazının boyutunun ayarını yapar.
RENK.setFont(new Font(“ITALIC”, Font.ITALIC, i – 2));
//Aşağıdaki (new Color(15, i, i,)); renk seçimi yapar.
RENK.setColor(new Color(i, i, 140, i));
//Aşağıdaki 20, i yazının kenar ayarlarını yapar
RENK.drawString(“emre”, i, 155);
}
}
}
setFont ekran çıktısı:
Japplet Ile Setcolor Ve Setfont Kullanımıappletler Ile Renk Ve Font Kullanımı
Emre TEMEL