Toplam, Ortlama ve Varyans değerlerini hesaplayan uygulama

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int sayi, adet=0;
double kn_sayi, toplam=0.0, karelerin_toplami=0.0, ortalama=0.0, varyans=0.0;
char Tus;
printf(“Bu program toplam, ortalama ve varyans hesaplarnCikmak icin ESC devam için ENTER’a basin”);
Tus=getch();
if(Tus!=13) return EXIT_SUCCESS;
cout << “nLutfen bir sayi giriniz “;
scanf(“%d”, &sayi); //cin>>sayi;
while(sayi>=0){
adet++; //adet=adet+1;
kn_sayi=(double) sayi;
toplam+=kn_sayi; //toplam=toplam+kn_sayi;
karelerin_toplami+=kn_sayi*kn_sayi;
ortalama=toplam/(double) adet;
varyans=ortalama *ortalama – karelerin_toplami / (double) adet;
if(varyans<0.0) varyans= -varyans;
printf(“n Adet = %d”, adet);
printf(“, toplam = %.2f”, toplam);
printf(“, ortalama = %2.f”, ortalama);
printf(“, varyans = %.2f n”, varyans);
cout <<“nLutfen bir sayi giriniz “;
scanf(“%d”, &sayi);
}
printf(“n Verilerin adedi: %12d”, adet);
printf(“nToplam : %15.2f”, toplam);
printf(“nOrtalama : %15.2f”, ortalama);
printf(“nVaryans : %15.2f”, varyans);
system(“PAUSE”);
return EXIT_SUCCESS;
}
Toplam, Ortlama ve Varyans değerlerini hesaplayan uygulama
Toplam, Ortlama ve Varyans değerlerini hesaplayan uygulama