Syntax Error nedir

Bu hata türünün diğer ismi, sözdizimi hataları olarak bilinmektedir. Bu hatalar, yazılan programda, programlama dili kurallarına aykırı bazı ifadelerin yer almasından dolayı karşılaşılabilecek hatalar arasında bulunmaktadır. Sözdizimi hatalarının düzeltilmesi oldukça basittir. Sözdizimi hataları, hatanın bulunduğu satır derleyici tarafından rapor edilmektedir. Günümüzde, bu hataların varlığı gayet doğaldır. Kod editörlerinin gelişmiş yazılım denetimi yapması sayesinde yazılımcılar, sözdizimi hatalarını derlemeye gerek kalmadan fark etme ayrıcalığına erişirler. Bir derlemede Snytax Error uyarısının alınması demek; obje kodun üretilememesi anlamına gelmektedir.