Php Mysql to XML

Bu yapıyı geliştirerek mysql veritabanınızdaki datalarınızı xml standartlarına dönüştürebilirsiniz.
<?php
$dosya_adi = “deneme.xml”; // Oluşturulacak Dosya Adı
$host = “localhost”; //mysql adresiniz
$user = “kullaniciadi”; //veritabanı kullanıcı adı
$pass = “sifre”; //veritabanı kullanıcı şifresi
$database = “veritabani_adi”; //veritabanı adı
$linkID = mysql_connect($host, $user, $pass) or die(“Veritabanına bağlanılamadı.”); //bağlantı kuruluyor
mysql_select_db($database, $linkID) or die(“Veritabanı bulunamadı.”);
$resultID = mysql_query($query, $linkID) or die(“Veri bulunamadı.”);
$xml_output = “&lt;?xml version=”1.0″ encoding=”iso-8859-9″?&gt;n”;
//xml dil kodlaması belirleniyor veritabanı karakter setiyle aynı olmalı,aksi halde web sayfasında görüntülerken hata alırsınız.
$xml_output .= “&lt;Ogrenciler&gt;n”; //ilk xml etiketiyle başlığı açıyoruz
for($x = 0 ; $x &lt; mysql_num_rows($resultID) ; $x++){
$row = mysql_fetch_assoc($resultID); //Veritabanında kaç satır olduğunu öğrenerek tüm satırlar için işlem yapmasını istediğimizi belirtiyoruz.
$xml_output .= “tt&lt;isim&gt;”. $row[‘isim’] .”&lt;/isim&gt;n”; //isim etiketinin içine veritabanındaki isim alanının verilerini doldurtuyoruz.
$xml_output .= “tt&lt;soyisim&gt;”. $row[‘soy_isim’] .”&lt;/soyisim&gt;n”; //aynı şekilde soy_isim alanı için
$xml_output .= “tt&lt;okulno&gt;”. $row[‘okul_no’] .”&lt;/okulno&gt;n”; //aynı şekilde okul_no alanı için
}
$xml_output .= “&lt;/Ogrenciler&gt;”; // başta açtığımız etiketi kapatıyoruz.
$yaz=fopen($dosya_adi, “w”); //en başta belirlediğimiz isimde bir dosya ortaya çıkartıyoruz.
fwrite($yaz,$xml_output); //veritabanından gelen bilgileri açtığımız dosyaya yazdırıyoruz.
fclose($yaz); //yazma işlemini kapatıyoruz.
?>
Oluşması gereken sonuç
<?xml version=”1.0″; encoding=”iso-8859-9″?>
<Ogrenciler>
<isim>Suphi Özgür</isim>
<soyisim>CANKURT</soyisim>
<okulno>2405010033</okulno>
</Ogrenciler>
Php Mysql to XML
Kaynak www.seoyarismasi.net/