JSON (JavaScript Object Notation) Nedir?

XML’e göre daha az yer kaplar. Okunabilirliği XML’e göre daha kolaydır. JSON yapısal olarak 5 veri tipine sahiptir.

• Number
•  String
• Array: “name”: […] şeklinde kullanılır.
• Boolean: true|false
• Object: “name”: {..} şeklinde kullanılır.
• Null

 

Örnek bir JSON içeriğini bu 5 tipi barındıracak şekilde şöyle oluşturabiliriz:

 

{
“name”: “Charles”,
“surname”: “Freck”,
“age”: 26,
“address”: {
“city”: “Anaheim”,
“county”: “Orange County”,
“state”: “California”,
“coordinates”: {
“ID”: [
[33, 50, 7.0548, “N”],
[117, 54, 52.2180, “W”]
]
}
},
“contact”: [{
“type”: “telephone”,
“number”: “25052006”
},
{
“type”: “e-mail”,
“name”: “[email protected]
},
{
“type”: [{
“account”: “facebook”,
“url”: “https://facebook.com/charles.freck”,
“official”: false
},
{
“account”: “twitter”,
“url”: “https://twitter.com/charles.freck”,
“official”: true
},
{
“account”: “instagram”,
“url”: “https://instagram.com/charles.freck”,
“official”: false
},
{
“account”: “linkedin”,
“url”: null,
“official”: null
}
]
}
]
}

 

Bu örneği A-Scanner-Darkly.json olarak kayıt edebiliriz. Buradaki *.json JSON içeriği bulunan dosyaların uzantısıdır. Örnekte de görüldüğü üzere veriler 2 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalardan ilki key (anahtar), diğeri ise value (değer) olarak nitelendirilir. Key nesnenin (property) hangi özelliğinin olduğunu, değer ise key’in içeriğini kapsar. Yukarıdaki örnek üzerinden açıklamak gerekirse “name” bir key, “Charles” ise value olarak ifade edilir. Görüldüğü üzere JSON oldukça pratik bir şekilde okunabilmekte ve veri içeriği esnek bir şekildegenişletilebilmekte.

 

JSON ve XML Farkı Nedir?

 

Öncelikle her iki formatın avantaj ve dezavantajları olduğunu, duruma göre formatların sürdürülebilirlik, esneklik ve güvenlik gibi konular  dahilinde tercih edilmesi gerektiğini belirtmekte fayda var. Performans temelinde bir karşılaştırma yapmak gerekirse;

 

• JSON yığınını okumak oldukça kolaydır. XML dili veri değişim işlemlerinde yavaş kalmaktadır.
• XML etiketlerden oluşur ve standartlar dahilinde işler. Ara işleyişlerde sağlıklı ve güvenli bir yapı sunar. Ancak, esnek değildir.
• JSON pek çok sistem içerisinde esnek bir şekilde kullanılabilir.
• XML’de ve ile elementler tanımlanır. JSON da ise element { .. } şeklindedir
• JSON çıkış noktası Javascript’tir. XML ile markup dillerinden çıkmıştır.
• JSON, Javascript’in doğrudan dilinin bir özelliğidir ve doğrudan desteklenmektedir
• JSON’un , XML’e göre daha kısa bir yazımı vardır ve daha kolay okunabilir ve yazılabilir
• JSON’da dizi desteği vardır. XML’de dizi diye ayrı bir kavram yoktur

 

Malformed (Geçersiz) JSON Nedir?

 

Sık karşılaşılan JSON hatalarındandır ve JSON içeriğinde hatalı bir alan olduğunu (tanımın sonlandırılmadığı, köşeli/süslü parantezin kapatılmadığı durumlar gibi) belirtir. Çoğunlukla bir yazım yanlışı nedeniyle ortaya çıkan bu hata JSON yapısını etkiliyor ise yapının düzenlenmesi sonucunda kolaylıkla çözülebilir. Bu uyarıya neden olabilecek bazı örnekler ve çözüm önerileri;

 

• “{test: 1}” (test çift tırnak içerisinde olmalıdır).
• “{‘test’: 1}” (‘test’ tek tırnak içerisinde yer almakta, çift tırnak ile güncellenmelidir).
• “‘test'” (‘test’ tek tırnak içerisinde yer almakta, çift tırnak ile güncellenmelidir).
• “.1” (Bir sayı yine sayısal bir değerle başlamalıdır. Örneğin .1 aslında 0.1 ile aynı ifade olsa da . ile başlamış olması hataya neden olmaktadır.
• Bu nedenle ilgili değer 0.1 olarak güncellenmelidir.).
• “undefined” (undefined JSON için anlamlı bir ifade değildir. Bunun yerine null gibi anlamlı bir ifade kullanılabilir).
• “NaN” (NaN JSON için anlamlı bir ifade değildir. Ayrıca doğrudan Infinity temsiline de izin verilmez).
• JSON standardı tab ve yeni satır gibi kontrol karakterlerinin (\t, \n vb.) kullanımına izin vermez.
• Geçersiz JSON ifadelerini JSONFormatter ve benzeri araçlarla kontrol edebilir, sorunları kolaylıkla düzenleyebilirsiniz.