Javascriptte döngüler for, while, do-while, break, continue, for-in

Javascriptte Döngüler (for, while, do-while, break, continue, for-in)
For Döngüsü
Belirtilen bir sayıya kadar dönen değerleri ifade etmektedir. For döngüsünde bir sayaç değişkeni kullanılır ve belirtilen değere kadar sayaç arttırılmakta ve azaltılmaktadır. Örneğin;
<script language=javascript type=”text/javascript”>
document.writeln(“<h3>JavaScript For Dongusu</h3>”)
document.writeln(“<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2>”)
for(j = 1; j <=10; j++){
document.writeln(“<tr>”)
for(i = 1; i <=10; i++){
document.writeln(“<td>” + i + ” x ” + j + ” = ” + i * j)
}
document.writeln(“</tr>”) }
document.writeln(“</table>”)
</script>
Javascriptte Döngüler for, while, do-while, break, continue, for-in
Javascriptte Döngüler for, while, do-while, break, continue, for-in
While Döngüsü
Bir değişkenin belirli bir şartı karşılaması veya karşılamaması halinde yapılacak işlemler için kullanılmaktadır. Örnek;
<script type=”text/javascript”>
document.write(‘Dogum Yilimizi Girin:<br>’);
var aylar = new Array();
aylar[0] = “Ocak”; aylar[1] = “Subat”; aylar[2] = “Mart”;
aylar[3] = “Nisan”; aylar[4] = “Mayis”; aylar[5] = “Haziran”;
aylar[6] = “Temmuz”; aylar[7] = “Agustos”; aylar[8] = “Eylul”;
aylar[9] = “Ekim”; aylar[10] = “Kasim”; aylar[11] = “Aralik”;
document.write(‘<select name=”gun”>’);
var i = 1;
while ( i <= 31 ) {
document.write(‘<option value=’ + i + ‘>’ + i + ‘</option>’);
i++;
}
document.write(‘</select>’);
document.write(‘<select name=”ay”>’);
var i = 0;
while ( i <= 11 ) {
document.write(‘<option value=’ + i + ‘>’ + aylar[i] + ‘</option>’);
i++;
}
document.write(‘</select>’);
document.write(‘<select name=”yil”>’);
var i = 1900;
while ( i <= 2009 ) {
document.write(‘<option value=’ + i + ‘>’ + i + ‘</option>’);
i++;
}
document.write(‘</select>’);
</script>
Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in
Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in
Do While
İşlemler ilk kez yapıldıktan sonra şartın sağlanıp sağlanmaması isteniyorsa do while döngüsü kullanılır. Örnek;
<script language=”JavaScript”>
function tikla() {
var sayi = 1;
do {
alert(“Tıklama Sayısı ” + sayi);
sayi++;
}
while (sayi < 4);
}
</script>
<a href=”javascript:tikla()”>Buraya Tıkla !!</a>
Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in
Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in
Break Komutu
Bir döngüyü belirli bir yerde kırmak için kullanılır. Yani sonsuz bir döngüye girildiğinde break komutu ile diğer döngüye dönebiliriz. Örnek;
<script type=”text/javascript”>
var sayi = 2;
document.write(“Döngüye Girildi<br>”);
while (sayi < 16)
{
if (sayi == 5){
break;
}
sayi = sayi + 1;
document.write(sayi + “<br>”);
}
document.write(“Döngü kesildi!<br>”);
</script>
Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in
Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in
Continue Komutu:
Continue komutu döngü içerisinde kullanıldığında döngü bir sonraki değerden devam eder. Continue komutunun kullanıldığı değerler işleme alınmaz. Örnek;
<script type=”text/javascript”>
var sayi = 1;
document.write(“Döngüye Girildi<br> “);
while (sayi < 7)
{
sayi = sayi + 1;
if (sayi == 3 || sayi == 6){
continue;
}
document.write( sayi + “<br>”);
}
document.write(“Döngü Bitti!<br> “);
</script>
Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in
Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in
For in Döngüsü
Bir nesnenin özelliklerini ya da bir dizinin öğelerine erişmek için kullanılır. Örnek;
<script type=”text/javascript”>
var bilgi;
for (bilgi in navigator)
{
document.write(bilgi);
document.write(“<br>”);
}
</script>
Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in
Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in
Hazırlayan: Fatih ÜN