Java Applet Button ve Label Eklemek

ActionListener kullanılarak yapılan bir applet
import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JOptionPane;
//Olaydinleyici Applet üzerinde aktive edildi
public class LabelEkleme extends Applet implements ActionListener {
//Label Oluşturuluyor
Label bir = new Label(“Bir varmış bir yokmuş”);
Label iki = new Label(“Evvel zaman için, kabur saman içinde”);
//Buton Oluşturuluyor
Button uc = new Button(“Tıkla1”);
Button dort = new Button(“Tıkla2”);
int Tikla1Basim, Tikla2Basim;
public void init() {
//Form elemanlarının hizalama islemi serbest(null) ayarlaniyor.
setLayout(null);
//Nesneler Applet üzerine ekleniyor.
add(bir);
add(iki);
add(uc);
add(dort);
//Dinlenecek elemanlar belirleniyor
uc.addActionListener(this);
dort.addActionListener(this);
bir.setLocation(10, 10);
bir.setSize(150, 30);
iki.setLocation(10, 40);
iki.setSize(250, 30);
uc.setLocation(10, 70);
uc.setSize(50, 30);
dort.setLocation(100, 70);
dort.setSize(50, 30);
}
//Dinleme sonunda çalisacak fonksiyon
public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {
// if(Olay.getActionCommand().equals(“Tıkla1”)){
// Tikla1Basim++;
// bir.setText(“Tıkla1 e ” + Tikla1Basim + ” basıldı”);
//
// }
//Olayı baslatan kim?
if (Olay.getSource() == uc) {
Tikla1Basim++;
bir.setText(“Tıkla1 e ” + Tikla1Basim + ” basıldı”);
uc.setLabel(Tikla1Basim +” kez”);
} else if (Olay.getSource() == dort) {
Tikla2Basim++;
iki.setText(“Tıkla2 e ” + Tikla2Basim + ” basıldı”);
dort.setLabel(Tikla2Basim +” kez”);
}
}
// TODO overwrite start(), stop() and destroy() methods
}
Java Applet Button ve Label EklemekJava Applet Button ve Label Eklemek