Fonksiyonlara Pointer Yollamak

Bu yaz da C’de fonksiyonlara nasıl pointer atılıp üzerinde işlem yapılır o anlatılmaktadır.
/*
============================================================================
Name : PassingPointersBetweenFunc.c
Author :
Version :
Copyright : Your copyright notice
Description : Hello World in C, Ansi-style
============================================================================
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
//Burada dikkat etmemiz gereken fonksiyonun pointer aldT1i ŸT1i dT1i r.
void birseylerYap(char *yazi)
{
//Basit olarak fonksiyonun 4. karakterini K harfi ile degistiriyoruz.
*(yazi+4)=’K’;
}
int main() {
int i=0;
//Merhaba yazisini atiyoruz.
char *yazi=”Merhaba”;
//Ekrana basiyoruz
for(i=0;i<7;i++){printf(“%c “,*(yazi+i));}
//Herhangi birseyler yapmasi icin fonksiyona yolluyoruz.
birseylerYap(yazi);
//Degistigini gormek icin tekrar ekrana basiyoruz.
for(i=0;i<7;i++){printf(“%c “,*(yazi+i));}
free(yazi);
return 1;
}
Fonksiyonlara Pointer Yollamak
Kaynak
•http://tugcekalkavan.net/2012/06/16/fonksiyonlara-pointer-yollamak/