Debug Nedir Neden olur

Hatadan arındırma olarak bilinmektedir. Mantıksal hataların çözülmesi veya yazılımdaki hataların giderilmesi adına yapılan işlemlere debug adı verilmektedir. Bu işlem sırasında, yazılan program, denetim altında ve adım adım çalıştırılmaktadır. Programın her adımında ilgili değişkenlerin sahip olduğu değerler görülür. Bu sayede, anormal bir durumun varlığı çok daha rahat tespit edilir. Yazılımcı olmak isteyenlerin bilmesi gereken şey , sıfır hatalı bir uygulama geliştirmenin teoride mümkün olmasına rağmen pratikte mümkün olmamasıdır. Bu bağlamda, hem bakım hem de geliştirme aşamasında hataların azaltılması için gereken altyapının oluşturulması şarttır.