C++ Scanf ve Prinf Kullanımı

scanf ve printf kullanımı
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
char Karakter;
char Metin[10];
int TamSayi=1789;
float Ondalikli=12.2;
//Tam Sayıyı klavyeden okuma ve yazdırma
printf(“Lütfen bir sayi giriniz:”);
scanf(“%d”, &TamSayi);
printf(“%d”, TamSayi);
//Karakteri klavyeden okuma ve yazdırma
printf(“Bir karakter giriniz”);
scanf(“%c”, &Karakter);
printf(“%c”, Karakter);
//Metni klavyeden okuma ve yazdırma
printf(“Bir kelime giriniz”);
scanf(“%s”, Metin);
printf(“%s”, Metin);
//Bir alt satıra gecmek icin kullandik
printf(“n”);
system(“PAUSE”);
return EXIT_SUCCESS;
}