Algoritma ve Java Programlama Dilindeki Karşılıkları

Verilen algoritmanın javada kodlarının yazılması ve çalıştırılması
Algoritma ve Java Programlama Dilindeki Karşılıkları
Yukardaki Akış Diagramına ait Java Kodları aşağıdaki gibidir.
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;
public class ornek1 extends JApplet {
public void init() {
int sayac=0;
int top=0;
int x=0;
do{
x=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(“x degerini giriniz?”));
top=top+x;
sayac=sayac+1;
}
while(sayac<5);
JOptionPane.showMessageDialog(null, “Sayac=”+ sayac + ” Top=” + top);
}
}
Algoritma ve Java Programlama Dilindeki Karşılıkları
Yukardaki Akış Diagramının Algoritması
A1 :sayac = 0
A2 :a değerini gir.
A3 :Eğer a < 0 A2’ye git.
A4 :toplam = toplam + a
A5 : Eğer sayac < 5 A2′ ye git
A6 :Toplam değerini yaz.
A7 :Bitir.
Yukardaki Akış Diagramına ait Java Kodları aşağıdaki gibidir.
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;
public class ornek1 extends JApplet {
public void init() {
int a = 0;
int b = 0;
int Alan=0;
do {
a = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(“a degerini giriniz?”));
} while (a < 1);
do {
b = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(“b degerini giriniz?”));
} while (b < 1);
Alan=a*b;
JOptionPane.showMessageDialog(null, “Alan=” + Alan);
}
}